28.2.11

Πολύ Τρομάζω μπρος στον Λόγο των Ανθρώπων

Τα πρώιμα ποιήματα
Ράϊνερ Μαρία Ρίλκε
1899


Πολύ τρομάζω μπρος στον λόγο των ανθρώπων. Τόσο
η ομιλία τους είναι πειστική:
κι΄ αυτό λέγεται σκύλος, σπίτι τούτο, κι' όσο
για την αρχή, είναι εδώ. Το τέλος, είναι εκεί.

Με τρομάζει η αίσθησή τους· με τη χλεύη
το παιχνίδι τους· όλα τα ξέρουν: τι θα γίνει, κι' αυτό
που έγινε κιόλας. Βουνό κανένα δεν τους είναι θαυμαστό.
Ο κήπος τους κι΄ ο πλούτος τους με το Θεό, ακριβώς, συνορεύει.

Θέλω να συμβουλέψω, να εμποδίσω: μένετε μακρυά.
Να τραγουδούν τα πράγματα αγροικώ με χαρά τόση!
Αγγίξετέ τα: είναι ακίνητα, μένουνε βουβά…
Μού τα έχετε όλα τα πράγματα σκοτώσει.


Εκδόσεις Ηριδανός, Αθήνα 1957
Μετάφραση Άρη Δικταίου